Algemene huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden KMvrijhuren.nl

Deze Algemene Huurvoorwaarden van KMvrijhuren.nl gelden zowel voor zakelijke als particuliere huurders van KMvrijhuren.nl en treden in werking per 1 januari 2020.

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst; huurder: de natuurlijke persoon of een natuurlijke persoon die de huurovereenkomst heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon of personenvennootschap die als huurder de huurovereenkomst sluit; verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon van KMvrijhuren.nl die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van:

 • beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van

  onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten;

 • met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is.

  Onder bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden; bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig; schriftelijk: in geschrift of elektronisch; WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

  I. GENERIEKE BEPALINGEN
  Artikel 1 -Toepasselijkheid
  Deze Algemene Voorwaarden en Aanvullende voorwaarden op de website zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

  Artikel 2 – Het aanbod

  1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.

  2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.

  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.

  4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.

  5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.

  6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de algemene

   voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld.

 
 

Huurperiode: 
Wij verhuren auto’s / busjes per kalender dag en niet per 24 uur. Onze kalenderdag begint om 09.00 uur en eindigt uiterlijk om 08.30 de volgende ochtend. Na sluitingstijd kunt u de auto parkeren, afsluiten en de sleutel in de sleutelkluis deponeren. Doorverhuren van de huurvoertuigen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Kilometer vrij huren:

Huurt u kilometervrij, dan is het ook 100% kilometer vrij.

Huurt u Zonder vrije KM? Dan is 100 km p/dag in de huurprijs inbegrepen.

Reserveren: 
U kunt uw huurauto op drie manieren bij ons reserveren: aan de balie bij onze vestigingen of per telefoon 085-500 4 222 of online.

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag en Zondag van 09.00 uur tot 12.00 uur.  

Auto terug na sluitingstijd: 
Bent u na onze sluitingstijd terug met onze huur auto, plaats deze dan op ons parkeer terrein en sluit deze dan af. Deponeer de sleutels in onze sleutel kluis.

U blijft echter aansprakelijk voor de huurauto tot een medewerker van KMvrijhuren.nl de auto in ontvangst kan nemen. Dit gebeurt de volgende dag rond de openingstijd van de vestiging.

Let op: de auto moet wel terug binnen uw huurperiode anders worden er extra kosten in rekening gebracht. Verlenging van de huurperiode is alleen mogelijk na toestemming van onze medewerkers.

Brandstof: 
De brandstofkosten zijn voor de huurder. U krijgt de auto vol mee en deze dient vol terug te worden gebracht. Als wij hem aftanken, worden tankkosten berekend.

Inzittendenverzekering voor de prijs van: 
Personenauto’s  en Bestelwagens  € 5,00 p/dag

Trekhaak: 
Wij verhuren ook auto’s en bestelauto’s met trekhaak. Vraag naar voorwaarden en beschikbaarheid.

Bekeuringen / beschikkingen: 
En de daar uitvloeiende behandelingskosten met een minimum van € 12,50 komen voor rekening van de huurder / bestuurder.

Wegenwacht : 
Deze is bereikbaar onder telefoon nummer 085-500 4 222 tijdens de openingstijden. Buiten de openingstijden is bereikbaar onder telefoon nummer 0031615520204. Vermeld dat het om een huurauto gaat en geef het kentekennummer door.

Hulp is niet altijd gratis, kosten kunnen worden verhaald op de huurder. Denk dan aan hulp bij een lekke band, zonder brandstof staan of een probleem door eigen toedoening / fout minimale kosten € 150,00 per gebeurtenis.

In Albanië, Armenië, Georgië en Azerbeidzjan wordt door ons geen wegenwachthulp geboden en krijgt u ook geen vervangende auto.

Winterbanden: 
In sommige landen is het gebruik in de winter van winterbanden of sneeuwkettingen verplicht. In de meeste gevallen kunnen wij die tegen een geringe vergoeding voor u regelen.

Eurovignet: 
De huurder voor eigen rekening zelf een eurovignet aan te schaffen.

Aangezien het uw eigen verantwoording is, raden wij u ten zeerste aan tijdig bij de betreffende consulaten en instanties te informeren naar de voor het land, minimaal vereiste documenten.

Schade eigen risico: 
Elke auto heeft een standaard eigen risico. Deze staat vermeld op onze prijslijst de bedragen zijn excl. 21% BTW.

Schade dient u te melden bij ons kantoor binnen 24 uur. Bij nalatigheid schade draait u op voor de gehele schade aan de wagen. Er gelden afwijkingen in het overeengekomen eigen risico voor bovenhoofdse schade zie Algemene voorwaarden.

De huurder van Bestelbus kan het eigen risico verlagen tot een niet afkoopbaar blijvend eigen risico.

Het eigen risico voor Aanvullende Voorwaarden benoemden landen zijn €5000,00

Koeriers, huurders naar uitzonderlijke landen, huurder van personenauto en de huurders onder de 25 jaar kunnen de eigen risico niet verlagen.

Huurder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor alle hoog eigen risico’s,(dit is schade aan de auto hoger dan de ramen) ook bij verlaging van het eigen risico.

Bestuurder dient altijd de huurder te zijn en de bestuurder is verplicht om de huurovereenkomst bij zich te hebben.

Huurder is in geval van schade verplicht hetzelfde dag te melden.

Huurder is verplicht om Artikel 9 van onze huurvoorwaarden te voldoen.

Indien huurder hieraan niet voldoet wordt er een bedrag van € 300,00 boete in rekening gebracht met eventuele verhoging van € 50,00 per dag.

Bij diefstal of verduistering van het voertuig, belasten we het dagwaarde voertuig aan de huurder.

Bij niet voldoen aan onze voorwaarden, zijn genoodzaakt om dit als melding door te geven aan alle verzekeringsmaatschappijen. 

Eigen risico bovenhoofdse schade 
Particulier: € 5000,00
Bedrijf:  €5.000,00

Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de lading of andere vervoerde zaken, ongeacht de wijze waarop deze schade tot stand is gekomen. Schade aan banden door inrijding van buitenaf  komt voor rekening van de huurder.

Schade getrokken materieel: 
Het getrokken materieel wordt excl. verzekering verhuurd. U bent daarom zelf volledig aansprakelijk voor alle WA + Casco schades. u dient zelf een WA + Casco verzekering af te sluiten en een verzekeringsbewijs voor vertrek aan ons te overleggen.

Borg: 
Bij het afhalen van de auto betaalt u vooraf de ingeschatte huursom plus de borg. De borg en de huursom dient te worden betaald per pin , in sommige gevallen is een credit card verplicht. U kunt u niet per kas betalen. 

voor niet Nederlandse rijbewijs bezitters zijn de volgende voorwaarden vereist: rijbewijs, paspoort en uitsluitend een creditcard als borgstelling. Geldt ook minimale borgsom van 1500 euro

De borgsom voor klanten die naar een uitzonderingsland (Albanië, Armenië, Azerbeidjan, Bosnië, Denemarken,England, Georgië, Hongarije, Italie, Portugal,  Polen, Kroatië, Noorwegen, Roemenië, Spanje,  Slovenië, Zuid Frankrijk, Zwitserland en Resterend Oost Europa) gaan, moeten  1500 euro borg, 30 euro/dag buitenland toeslag betalen. Huurperiode naar deze uitzonderingslanden is minimaal 4 dagen verplicht.

De borgsom voor klanten die langer dan 30 km moeten afleggen om bij ons te komen huren, is minimaal €950,00.

U krijgt het restant van de borg dan ook per bank terug hier voor worden geen kosten aan u doorbelast. U krijgt u de factuur opgestuurd per mail. Terug storten van de borg gebeurd via onze administratie op 7de werkdag na inlevering van de huurauto. Bij bijzonderheden zal het langer duren (bijv: niet afgetankt, Boete, Schade, Pech, Beslag en Storingen)

Legitimatie: 
Altijd een geldig rijbewijs, paspoort/ID en een adreslegitimatie in de vorm van een bank afschrift niet ouder dan 40 dagen mee brengen. KMvrijhuren.nl autoverhuur maakt hiervan een scan. Voor bedrijven geld ook een KvK inschrijving mee te nemen niet ouder dan 6 maanden. KMvrijhuren.nl behoudt zich het recht om in voorkomende gevallen de auto niet te verhuren zonder opgaaf van een reden.

Heeft u buitenlandse rijbewijs/documenten dan is CREDITCARD verplicht en wordt de borg aan de balie bepaald/geweigerd

Merk / type: 
Het is niet altijd mogelijk om u het juiste model of type te geven wat u uitgezocht heeft. We doen daar natuurlijk wel ons best voor.

Buitenland: 
Normaal mogen onze auto’s uitsluitend binnen Nederland worden gebruikt. Als u met onze auto tot 3500 kg naar het buitenland gaat moet er een auto hulpverzekering worden afgesloten deze kost u € 15,00 incl. 21% BTW, per dag. Voor diverse landen gelden afwijkende voorwaarden voor Albanië, Armenië, Azerbeidjan, Bosnië, Denemarken,England, Georgië, Hongarije, Italie, Portugal,  Polen, Kroatië, Noorwegen, Roemenië, Spanje,  Slovenië, Zuid Frankrijk, Zwitserland en Resterend Oost Europa geldt een  verzekeringspremie van € 30,00 per dag. Huurperiode naar deze uitzonderingslanden is minimaal 4 dagen verplicht.

Gaat u naar een bestemming (buitenland) zonder toestemming, dan zal er boete opgelegd worden va. 150 euro. Bovenop de toeslag alsnog.

Verklaring buitenland: 
Voor Estland, Letland en Kroatië moet u zover ons bekend een verklaring hebben waarin staat dat u gemachtigd bent met ons voertuig daar te rijden. Wij raden u aan tijdig  bij de betreffende consulenten te informeren naar de juiste documenten.

Aangezien het uw eigen verantwoording is, raden wij u ten zeerste aan tijdig bij de betreffende consulaten en instanties te informeren naar de voor het land, minimaal vereiste documenten.

Schoonmaakkosten: 
Er mag niet worden gerookt in de auto’s. Wordt er toch gerookt en bij extreme vervuiling worden deze kosten separaat bij de huurder in rekening gebracht.

Annuleren:

Voor annuleringen van de huurperiode worden kosten in rekening gebracht. Hier gelden de  algemene huurvoorwaarden van de KMvrijhuren.nl voor.

 

Rental check: 
Waarschuwingssysteem van de Rental Check

Veiligheid:

Al onze voertuigen zijn voorzien van een Track And Trace volg systeem.

Algemene voorwaarden: 
Op al onze huurovereenkomsten zijn de algemene huurvoorwaarden van de KMvrijhuren.nl van toepassing. Aanvullende zijn deze voorwaarden van kracht volgens bovenstaande opstelling (website als achterzijden huurovereenkomst). Voor bedrijven zijn huurvoorwaarden zakelijke markt van toepasing.

Informatie: 
Al onze informatie is onder voorbehoud van zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

 

Op alle huurtarieven zijn onze huurvoorwaarden van toepassing.

Download onze algemene voorwaarden

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)- verzekering

De huurauto’s van KMvrijhuren.nl zijn WA-verzekerd. Alle schade die met de gehuurde auto aan derden wordt veroorzaakt, wordt via deze verzekering afgehandeld. De premie is inbegrepen binnen de huurtarieven.

Schadeverzekering Inzittende (SVI) voor de bestelbus

Een Schadeverzekering Inzittende is een verzekering voor alle inzittenden van de auto, die letselschade hebben opgelopen ten gevolge van een ongeval/ aanrijding. Deze verzekering kijkt en beoordeelt hoeveel schade deze inzittenden ten gevolge van een ongeval/ aanrijding hebben opgelopen.

Aanvullende voorwaarden

“Partijen erkennen dat deze Overeenkomst tot Onderverhuur onmiddellijk en middels schriftelijke kennisgeving door de partij die zichzelf identificeert als de eigenaar van de Goederen (de Eigenaar) aan elk der partijen kan worden beëindigd indien de huurovereenkomst waaronder de Eigenaar de goederen aan de verhuurder verhuurt, wordt beëindigd of indien de verhuurder wezenlijk in strijd handelt met de bepalingen daarvan of indien deze Overeenkomst tot Onderverhuur niet in overeenstemming is met de akte van toestemming tot onderverhuur zoals door de Eigenaar aan de Verhuurder opgelegd. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot Onderverhuur krachtens deze bepaling, zal de Huurder op eerste verzoek daartoe van de Eigenaar de Goederen aan de Eigenaar overhandigen zonder dat hij zich op enig retentierecht kan beroepen. Indien en wanneer de Eigenaar de Overeenkomst tot Onderverhuur met de Huurder wenst voort te zetten, zal de Huurder op eerste verzoek daartoe van de Eigenaar een huurovereenkomst sluiten voor de resterende duur van deze Overeenkomst tot Onderverhuur en onder dezelfde bepalingen. Dit wordt geacht een derden beding te zijn, waarop de Eigenaar zich rechtstreeks kan beroepen.”ois minimaal 4 dagen verplicht.